Procedurevergadering : Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

30 april 2015
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • L. Jacobi (PvdA)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • I.S.H. de Caluwé (VVD)
 • H. Fokke (PvdA)
 • R.F.A. Oosenbrug (PvdA)
 • J. Taverne (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over het betrekken van de rol van de Eerste Kamer bij de vorming van een nieuwe regering in een nog op te stellen notitie over tweekamerstelsels (T01804)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Overweging voor het geagendeerde AO over de splitsing van de Raad van State en de samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de motie van het lid Taverne over afschaffen van de lijstverbindingen bij verkiezingen (Kamerstuk 33 268, nr. 26)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding van een notitie voor de aanstellingwijze van de burgemeester en de gevolgen daarvan voor zijn positie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding Beschouwing inzake Hoofdstuk 7 van de Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitstel reactie op het advies van de Raad voor de Financiële Verhoudingen over het objectief verdeelmodel jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Mogelijkheden om tot één gemeenteloket op internet te komen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding Jaarverslag van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding van adviezen over splitsing van de Raad van State en opheffing CRvB en CBb

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsdoorlichting Basisregistratie personen (Kamerstuk 30 985, nr. 14)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Resultaten tussenmeting naar het herziene interbestuurlijke toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding Jaarverslag 2014 van de AIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgangsrapportage Operatie BRP april 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Zelfevaluatie aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanvang consultatie over novelle inzake aparte Caribische kiescolleges voor de Eerste Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding jaarverslag 2014 van RvS

 19. 19

  Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefings i.v.m. verantwoordingsonderzoek d.d. 21 mei 2015

 21. 21

  Cursus begroten & verantwoorden voor Kamerleden

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Geplande activiteiten van de commissie

  20-05-2015 19.00-21.00 uur AO ICT-aangelegenheden, digitale dienstverlening door de overheid
  21-05-2015 11.30-12.30 uur Procedurevergadering
  27-05-2015 15.00-17.00 uur AO Preventie en bestrijding van corruptie
  28-05-2015 14.00-14.00 uur Inbreng verslag Wetsvoorstel wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders
  04-06-2015 11.30-12.30 uur Procedurevergadering
  11-06-2015 10.00-12.00 uur AO Discriminatie (voortzetting AO van 01-04-2015)
  18-06-2015 11.30-12.30 uur Procedurevergadering
  02-07-2015 11.30-12.30 uur Procedurevergadering

  Ongeplande activiteiten van de commissie
  Gesprek met de CTIVD (19 mei 2015)
  AO Integriteit
  AO IVD-aangelegenheden
  AO Decentralisatie en participatie
  AO Paspoorten en reisdocumenten
  AO Veilige Publieke Taak
  AO Splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters
  AO Evaluatie verkiezingen
  AO Nationaal Actieplan Mensenrechten (24 juni 2015 van 18.00-21.00 uur)

  Na ontvangst van de gevraagde kabinetsreactie zal zo mogelijk voor het zomerreces een nota-overleg worden gepland over de initiatiefnota van het lid Tanamal over buurtrechten.


   
 23. 23

  Deelname aan een tweetal conferenties op het terrein van inlichtingen- en veiligheidsdiensten


  1. Wenen 6 en 7 mei
   De eerste uitnodiging betreft een bijeenkomst (forum) in Oostenrijk en is het vervolg op een vergelijkbare bijeenkomst in Washington in 2014. Dit forum brengt parlementair vertegenwoordigers en instellingen op het gebied van inlichtingendiensten bij elkaar. De host van de bijeenkomst in Wenen is de voorzitter van de sociaaldemocratische fractie in het Oostenrijks parlement. Het doel lijkt het herstellen van vertrouwen tussen de Europese landen en de Verenigde Staten naar aanleiding van de onthullingen door Edward Snowden. Daarnaast benadrukt het Amerikaanse congreslid Pittenger het bespreken van samenwerking tussen inlichtingendiensten vanwege de toegenomen dreiging van terreurdaden.

   Het programma beslaat twee dagen (6 en 7 mei), met een inhoudelijk programma op woensdagmiddag en donderdagochtend. Sprekers zijn afkomstig uit de Amerikaanse Intelligence Committee en de Amerikaanse parlementair toezichthouder (Privacy and Civil Liberties Oversight Board). Verder staan de president van de Oostenrijkse Constitutionele hof, de Europese gegevenstoezichthouder en een vertegenwoordiger van het Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) op het programma. Daarnaast staat een receptie gepland op woensdagavond en een optioneel cultureel programma op donderdagnamiddag. Op dit moment hebben deelnemers uit 10 landen (Tsjechië, Hongarije, Ierland, Malta, Noorwegen, Spanje, Zweden,  Kroatië, Roemenië en Litouwen) zich aangemeld.
   
  1. Brussel 28 en 29 mei
   In deze conferentie staat het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten centraal. De conferentie vindt plaats in het Europees Parlement op donderdag 28 en vrijdag 29 mei.

   Er is interesse om een lid van de Tweede Kamer als spreker in het programma op te nemen, namelijk bij de opening van de eerste sessie met als titel: The repercussions on intelligence oversight of a rapidly changing world. Eén van de sprekers in het paneldebat hierover is het lid Omtzigt in zijn hoedanigheid als rapporteur in de Raad van Europa.
 24. 24

  Inplannen algemeen overleg Splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters

  Te behandelen:

  Loading data