Procedurevergadering : Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

2 april 2015
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.A. Berndsen-Jansen (D66)
 • R.F.A. Oosenbrug (PvdA)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • F. van Oosten (VVD)
 • H. Fokke (PvdA)
 • I.S.H. de Caluwé (VVD)
 • J. Taverne (VVD)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal over halfjaarlijkse rappel toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Toezegging n.a.v. het AO AIVD aangelegenheden, gehouden op 10 februari 2015, i.v.m. de herziening van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Besluit houdende naamswijziging van het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toestemming deelname AIVD aan het rondetafelgesprek over versterking en capaciteit van de veiligheidsketen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen over het bericht dat bevriende veiligheidsdiensten digitaal spioneren in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding artikel 12-rapport van de gemeente Muiden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken over Airbnb en kopieën identiteitsbewijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reizen met minderjarige kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitkomsten van test met een simulatie van een stemprinter

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift van de adviesaanvraag Tweede fase groot onderhoud gemeentefonds aan VNG en Rfv

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding CTIVD Toezichtsrapport nr. 42 inzake de toepassing van biologisch forensische onderzoeksmethoden door de AIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Aanbieding rapport over de mogelijke gevolgen van één van de aanbevelingen van de commissie Onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal (commissie Van Beek)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van het lid Tanamal over buurtrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toestemming deelneming rondetafelgesprek over de capaciteit en versterking van de veiligheidsketen d.d. 26 maart 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toestemming voor deelname ambtenaren aan rondetafelgesprek over versterking veiligheidsketen top 26 maart 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Afschrift brief Rfv aan staatssecretaris van Financiën m.b.t. uitbreiding lokaal belastinggebied

 22. 22

  Aanbieding boek "Parlementaire tweekamerstelsels: een internationale vergelijking" van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 23. 23

  Raming 2016

  Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag wordt vastgesteld op donderdag 23 april 2015 te 14:00 uur.

   
 24. 24

  Verzoek om reactie minister BZK op rapport Tackling intolerance and discrimination in Europe with a special focus on Christians

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek om een algemeen overleg over Verbinding verbroken

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek namens de SP voor het verplaatsen van het AO ICT-aangelegenheden d.d. 16 april in verband met samenvallen met de Global Conference on Cyber Space.

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek om een technische uitleg te krijgen van makers van een elektronisch stemapparaat en dit toe te voegen als agendapunt voor het AO Kiesrechtaangelegenheden d.d. 22 april 2015.

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek om structureel een agendapunt 'geplande activiteiten van de commissie' op te nemen in de agenda van de procedurevergadering.

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Behandeling van de onderwerpen Preventie en bestrijding van corruptie

  Te behandelen:

  Loading data