Debat geweest
4 december 2014 | 14:30 - 15:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering: "Procedurevergadering OCW"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering procedurevergadering OCW op 4 december 2014
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering OCW op 4 december 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
Het geannuleerde AO een Leven Lang Leren met de ministers van OCW en SZW is opnieuw gepland op donderdag 29 januari a.s. van 13.30 tot 17.00 uur.
2
Het AO Passend onderwijs van donderdag 11 december a.s. van 10.00 – 13.00 uur zal tot 12.30 uur worden voorgezeten door het lid Lucas.
3
Besluitenlijst procedurevergadering OCW d.d. 20 november 2014
4
Brievenlijst
7
Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan Frankrijk (3 tot en met 4 oktober 2014)

Te behandelen:

10
Aanbieding van de "Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst" alsmede het rapport "Drijfveren van onderzoekers" en een advies over de governancestructuur van NWO

Te behandelen:

14
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

Te behandelen:

18
Verzoek van het lid Siderius inzake gestanddoening toezegging staatssecretaris OCW inzake lijst afwijzingsgronden in het ondersteuningsprofiel van een mbo-instelling

Te behandelen:

19
N.a.v. het verzoek van het lid Jadnanansing: Voor het nog te plannen AO vmbo-mbo zullen drie OR-adviezen worden geagendeerd: Overgangen in het onderwijs, Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan en Profielen in het vmbo.