Procedurevergadering : Procedurevergadering OCW

De vergadering is geweest

4 december 2014
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • A.W. Lucas (VVD)
 • T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • L. Ypma (PvdA)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Het geannuleerde AO een Leven Lang Leren met de ministers van OCW en SZW is opnieuw gepland op donderdag 29 januari a.s. van 13.30 tot 17.00 uur.

 2. 2

  Het AO Passend onderwijs van donderdag 11 december a.s. van 10.00 – 13.00 uur zal tot 12.30 uur worden voorgezeten door het lid Lucas.

 3. 3

  Besluitenlijst procedurevergadering OCW d.d. 20 november 2014

 4. 4

  Brievenlijst

 5. 5

  Reactie op de brief van Stichting Cuypersgenootschap over de de toekomst van onrendabele rijksmonumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek van het lid Bosma gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 6 november 2014 over de ‘frontale aanval’ van de publieke omroep op Zwarte Piet

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan Frankrijk (3 tot en met 4 oktober 2014)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toekomstgericht funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken Stichting voor Evangelische Scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding van de "Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst" alsmede het rapport "Drijfveren van onderzoekers" en een advies over de governancestructuur van NWO

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang bestuursafspraken G37 en afsluiten convenant voor- en vroegschoolse educatie (vve)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitwerking motie van de leden Straus en Jadnanansing over met buurlanden afstemmen van erkenning van beroepskwalificaties (21501-34-230)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Examens in het voortgezet onderwijs 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Geannoteerde agenda Sportraad d.d. 25 november 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een schriftelijk overleg in verband met de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur-, en Sportraad van 25 november 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda inzake de Formele sportraad van 25 november 2014 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzoek van het lid Siderius inzake gestanddoening toezegging staatssecretaris OCW inzake lijst afwijzingsgronden in het ondersteuningsprofiel van een mbo-instelling

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  N.a.v. het verzoek van het lid Jadnanansing: Voor het nog te plannen AO vmbo-mbo zullen drie OR-adviezen worden geagendeerd: Overgangen in het onderwijs, Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan en Profielen in het vmbo.

Naar boven