Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering cie. SZW d.d. 7 april 2015
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst pv vc SZW - 7 april 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
7
Reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2015, om een brief over de motie van het lid Krol over de koopkrachtontwikkeling van ouderen op basis van de geboortecohortbenadering (29389, nr. 80)

Te behandelen:

9
Reactie op verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 maart 2015 over de uitspraak van de Minister-President dat er weinig te doen valt tegen arbeidsmarktdiscriminatie

Te behandelen:

18
Verzoek Ambassade van Australië, namens voorzitter van Australisch-Nederlandse parlementaire groep, om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over immigratie en integratie d.d. 30 april 2015
19
Voorstel procedurevergaderingen 2015 van Zomerreces tot aan Kerstreces

Details


Zomerreces 2015, 3 juli t/m 31 augustus
  • dinsdag 8 september, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 22 september,  17.00-18.00 uur
  • dinsdag 6 oktober, 16.30-17.30 uur
Herfstreces 2015, 16 t/m 26 oktober
  • dinsdag 27 oktober, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 10 november, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 24 november, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 8 december, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 15 december, 17.00-18.00 uur
Kerstreces 2015, 18 december t/m 11 januari 2016

Besluit: Data vastgesteld
20
Verzoek ISD Brabantse Wal, namens Gemeente Bergen op Zoom, om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over participatiesamenleving, decentralisaties en toekomst van krimpregio’s d.d. 20 april 2015
25
Verzoek, mede namens Stichting Pesten op de werkvloer en Stichting Stop Pesten Nu!, tot aanbieding petitie "Stop pesten op het Werk!" d.d. 28 april 2015
26
Voorstel rondetafelgesprek CAO's