Petitie : Stichting Stop Dierenleed Nederland biedt een petitie aan om mensen te registreren die dieren bewust leed berokkenen en hen het houden van dieren bij wet te verbieden op 18 november 2014. (IS GEANNULEERD)

De vergadering is geannuleerd

18 november 2014
13:15 - 13:30 uur
HERZIENE CONVOCATIE (IS GEANNULEERD op verzoek van de aanvrager)

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek Stichting Stop Dierenleed Nederland tot aanbieding petitie m.b.t. registratie dierenbeulen en hen een levenslang verbod op houden van dieren op te leggen