Debat geweest
2 december 2014 | 16:45 - 18:15
Procedurevergadering

Procedures en brieven (Let op: aanvangstijdstip gewijzigd)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (Let op: aanvangstijdstip gewijzigd)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download 2e Herziene agenda pv vc SZW - 2 december 2014 (AANVANGSTIJDSTIP GEWIJZIGD: 16.45 uur)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst pv vc SZW - 2 december 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
13
Reactie op motie van de leden Voortman (GroenLinks) en Pieter Heerma (CDA) inzake mogelijkheden te onderzoeken van een meerjarig tweede arbeidsovereenkomst (33 818, nr. 54)

Te behandelen:

25
Reactie op de motie leden Schouten en Ulenbelt (Kamerstuk 33 853 nr.13) over welke consequenties de toepassing van de twee-woningen-regel, overeenkomstig de AOW, in de Anw heeft

Te behandelen:

33
Reactie op het verzoek van het lid Van Vliet over maatschappelijke gevolgen van inkomenspolitiek, naar aanleiding van een artikel uit het Financieele Dagblad van 12 november 2014(‘Nivelleren gaat nog twee jaar door’)

Te behandelen:

34
Reactie op rappel van het lid Schouten inzake een overzicht van de ingezette en in te zetten instrumenten omtrent het schuldenbeleid en terugkoppeling gesprek met werkgeversorganisatie AWVN over reshoring

Te behandelen:

37
Voorstellen Toekomst- en onderzoeksagenda 2015
38
Reactie Ambassade van het Koninkrijk Marokko n.a.v. uitnodiging van vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor gesprek
41
Verzoek om een hoorzitting over het wetsvoorstel dat leidt tot versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd

Te behandelen: