Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Nader verslag inzake wetsvoorstel Studievoorschot hoger onderwijs (34 035)

De vergadering is geweest

29 oktober 2014
16:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs)

    Te behandelen:

    Loading data