Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

30 april 2015
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.J. Duisenberg (VVD)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • V.A. Groot (PvdA)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • A.Z. Merkies (SP)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • J.F. Klaver (GroenLinks)
 • C.J. Schouten (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  de besluitenlijst van de procedurevergadering van 8 april 2015 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Belastingregeling Nederland Curaçao

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Goedkeuring van de op 21 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (Trb. 2014, 146)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  AFM-rapport over het verkennend onderzoek bij de afdelingen bijzonder beheer die kredieten voor het midden- en kleinbedrijf (MKB)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over ABN AMRO

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek van het lid Merkies over de uitspraak waarin de minister-president zegt dat ABM AMRO voor het einde van het jaar naar de beurs zou kunnen gaan

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Consultatiereacties AMvB beleggingsverzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Het Nederlandse Stabiliteitsprogramma 2015

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg IMF

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken centrale Wft-examinering

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Twee jaar Wet financiële markten BES

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over de aanschaf van CAF-sprinters via de Ierse route van NS Financial Services

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsdoorlichting schatkistbankieren

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Onderzoek NS naar onregelmatigheden

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  CBS-bijstellingen in het bruto nationaal inkomen (bni) en het bruto binnenlands product (bbp)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Budgettaire opbrengst van de oldtimermaatregel

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op de e-mail van H. F. te B, directeur van een kinderopvanginstelling m.b.t het niet meer rechtstreeks ontvangen van betalingen kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op de brief van R. van der W. te R. van 3 november 2014 inzake een klacht over de uitvoering van de zorgtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Alternatief voor wetsvoorstel Beschikking Geen Loonheffingen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van een schriftelijk overleg over de technische appreciatie Belgisch verlaagd btw-tarief op digitale kranten (Kamerstuk 34002, nr. 93)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Laatste stand van zaken van de (her)onderhandeling van de belastingverdragen met 23 ontwikkelingslanden

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op Zembla-uitzending over belastingontwijking door Nederlandse bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Concept van een reactie op de open brief van EU-Commissarissen over bedrijfsbelastingen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Lijst van vragen en antwoorden over de 15e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beleidsdoorlichting exportkredietgarantie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Ondersteuning opstart kredietunies

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en informele Ecofinraad van 24 en 25 april te Riga

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 mei 2015 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Fiche: Mededeling en richtlijnen Fiscale transparantie ter bestrijding van belastingontduiking en -ontwijking

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 24 en 25 april te Riga

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitnodiging Europees Parlement, namens commissie TAXE, voor interparlementaire commissievergadering d.d. 17 juni 2015

 35. 35

  Fiche: Richtsnoeren voor economisch en werkgelegenheidsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Antwoord van de Technische Werkgroep ZiK op vragen over het rapport "Zorgkeuzes in Kaart"

 37. 37

  Verantwoordingsdebat en behandeling jaarverslagen 2014 en suppletoire begrotingswetten 2015 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Voorstel Merkies (SP) voor een rondetafelgesprek over het geldstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Brief van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief "Ons Geld"

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Uitnodiging werkbezoek Kifid

 41. 41

  Delegatiebezoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Rentemiddeling voor hypotheekklanten met een lopend rentecontract

  Te behandelen:

  Loading data