Algemeen overleg

Telecomraad op 12 juni 2015

Algemeen overleg: "Telecomraad op 12 juni 2015"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e herziene convocatie algemeen overleg Telecomraad op 10 juni 2015
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 juni 2015, over Telecomraad op 12 juni 2015

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Indien een van de leden een VAO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaande aan de Telecomraad van 12 juni 2015, dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 9 juni 2015.