Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Financiën - 1 oktober 2014
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 1 oktober 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 3 september 2014 wordt vastgesteld.
3
Brievenlijst
4
Goedkeuring van het op 26 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (Trb. 2014, 157)

Te behandelen:

33
38
Activiteiten permanente vertegenwoordiging der Staten-Generaal in Brussel
39
Opheffen vertrouwelijkheid rapportages van de Trojka inzake het behalen van de doelstellingen door Griekenland voor het uitkeren van de tweede en derde subtranche uit het EFSF onder de vierde voortgangsmissie

Te behandelen:

46
Gesprek met Thomas Piketty, auteur van "Kapitaal in de 21ste eeuw", gevolgd door rondetafelgesprek “Inkomens- en kapitaalverdeling”

Details


In de procedurevergadering van de commissie Financiën van 4 juni 2014 is gesproken over de opzet van het rondetafelgesprek “Inkomens- en kapitaalverdeling”. In die vergadering is besloten dat in het najaar een gesprek wordt georganiseerd met de Franse econoom Thomas Piketty. Tevens is besloten dat enkele leden – snel na het zomerreces – een gezamenlijk voorstel zouden doen voor de verdere opzet van het rondetafelgesprek.
 
Op woensdag 3 september jl. hebben de leden Harbers (VVD), Nijboer (PvdA), Merkies (SP) en Klaver (GroenLinks) overlegd. Zij stellen voor:
1. op woensdag 5 november 2014 van 11.00 – 13.00 uur een openbaar gesprek te voeren met Thomas Piketty;
2. op woensdag 5 november 2014 van 13.30 – 15.00 een rondetafelgesprek te voeren over “Inkomens- en kapitaalverdeling”.

 
53
Voorgenomen rondetafelgesprek internationale belastingen

Details

Besluit: Het voorgenomen rondetafelgesprek gaat niet door.
Noot: In de procedurevergadering van 3 september 2014 is besloten een beknopt rondetafelgesprek te organiseren waarvoor naast Starbucks ook Amazon en Ikea zijn uitgenodigd. Het rondetafelgesprek diende plaats te vinden voorafgaand aan het algemeen overleg over Internationale ontwikkelingen op fiscaal terrein dat is gepland op donderdag 16 oktober 2014. Aangezien Starbucks en Amazon hebben laten weten van de uitnodiging voor het rondetafelgesprek geen gebruik te zullen maken, is besloten dat het voorgenomen rondetafelgesprek niet doorgaat.