Wetgevingsoverleg : Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2015

De vergadering is geweest

3 november 2014
17:00 - 23:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.J. van Rijn
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • F. Teeven
  staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • T.E. Siderius (SP)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • L. Ypma (PvdA)
 • M. Agema (PVV)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 - Onderdeel Jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 - Onderdeel Jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015, onderdeel Jeugd en Sport (34 000 XVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de uitspraak c.q. het voorstel van de Kinderombudsman om een veiligheidscheck op te nemen in de zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking die in een instelling verblijven

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Bevindingen regionale bijeenkomsten "Wmo en Jeugd op weg" en monitors van aanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang Inkoop Jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de aangenomen motie van het lid Bergkamp c.s over het inkoopproces in regio's

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitkomsten monitor inkoop jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de berichtgeving van Nieuwsuur van 28 oktober jl. “Kortingen zorg forser dan verwacht”.

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het artikel ‘Adhd-kinderen vergeten bij decentralisatie’ in de Telegraaf d.d. 3 november 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data