Debat geweest
15 oktober 2014 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering cie. VWS d.d. 15 oktober 2014; agendapunten verplaatst/agendapunt toegevoegd
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 15 oktober 2014

Deelnemers


Agendapunten

3
De Brievenlijst zal met onmiddellijke ingang in openbaarheid worden behandeld
4
Uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233)

Te behandelen:

7
Aanbieding twee rapporten van de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie voor het onderwijs naar de kwaliteit van de behandeltrajecten van jongeren in twee jeugdzorgplus instellingen en de bijbehorende scholen

Te behandelen:

8
Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Gerven over het aankopen van miljoenen griepkuren door de overheid tussen 2005 en 2009, terwijl de werkzaamheid ervan niet vaststond

Te behandelen:

11
Nadere informatie over zaken die aan de orde zijn geweest in de tv-uitzending ‘Foute dokters’ van het programma Altijd Wat Monitor op 1 september 2014 en berichtgeving op de website van Altijd Wat Monitor

Te behandelen:

17
Verzekerdenmonitor 2014 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Te behandelen:

21
33 983 Tweede nota van wijziging inzake Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet)

Te behandelen:

24
Reactie op de motie van de leden Bruins Slot en Pia Dijkstra (Kamerstuk 33 599, nr. 8) over terugdringen van de verkoop van illegale geneesmiddelen via het internet

Te behandelen:

30
Aanbod DNB voor toelichting op richtlijn solvabiliteit II
33
Verzoek voor een AO Mantelzorg incl. Nibud-rapport: Inkomenseffecten voor mantelzorgers, Enquête PGGM&Co: Mantelzorgers krijgen het steeds zwaarder en Rapport SCP: Hulp geboden

Te behandelen:

40
Verzoek om RIVM-advies over de carbepenemresistentie (Kamerstuknr. 33750, XVI-111/2014D27349 Advies ‘Preventie en bestrijding van carbepenemresistentie in Nederland’) te betrekken bij het AO vkc EZ over Dierziekten en Antibiotica op 11 december a.s.

Te behandelen: