Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 1 oktober 2014 - 10.15-11.30 uur
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 1 oktober 2014

Deelnemers


Agendapunten

2
Er zijn geen onderwerpen aangeleverd voor de Toekomst- en onderzoeksagenda 2015.
3
Het wetgevingsoverleg over het onderdeel Sport van de begroting 2015 zal plaatsvinden op 27 oktober a.s. van 10.00-17.00 uur en het wetgevingsoverleg Jeugdzorg (begrotingsonderdeel VWS- en V&J-begroting 2015) zal plaatsvinden op 3 november a.s. van 17.00-23.00 uur
4
De Inspectie voor de Gezondheidszorg zal een besloten technische briefing geven ter voorbereiding op het algemeen overleg op 30 oktober 2014
18
40
Verzoek aan minister aan te geven wanneer de Arbeidsmarkteffectrapportage verwacht kan worden; dit met het oog op het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector op 26 november 2014

Te behandelen:

41
42
Verzoek om aan te geven hoe de Gewijzigde motie van de leden Leijten en Bergkamp (t.v.v. kamerstuk 33891, nr. 92) over kinderen die een zware zorgbehoefte hebben uitgevoerd zal worden (33891-166)

Te behandelen: