Wetgevingsoverleg : Energie

De vergadering is geweest

17 november 2014
17:00 - 23:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)
6e HERZIENE CONVOCATIE (agendapunt * toegevoegd)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.G.J. Kamp
  minister van Economische Zaken

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.A. Vermeij (PvdA)
 • R.W. Leegte (VVD)
 • J.C. (Jan) Vos (PvdA)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.J. Klever (PVV)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Beantwoording vragen met betrekking tot de toepassing van de Warmtewet en de Warmteregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Het voornemen om strategische samenwerkingsverbanden van Gasunie en TenneT toe te staan

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen van de commissie over het voornemen om strategische samenwerkingsverbanden van Gasunie en TenneT toe te staan

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rijksstructuurvisie Windenergie op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding Nationale Energieverkenning 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsreactie op het AIV-advies “De EU-gasafhankelijkheid van Rusland”

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding van het rapport "Besteding van aardgasbaten: feiten, cijfers en scenario's"

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toekomstfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwooorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 (onderdeel Economie en innovatie)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang wind op land en energieprojecten onder de Rijkscoördinatieregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nationaal Energiebespaarfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Elektriciteitsprijzen in Nederland en omliggende landen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoeken en documenten met betrekking tot wind op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Taak van de EU Commissaris op het dossier Energie Unie en mededeling van de Europese Commissie over gas voorzieningszekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen over SDE-gelden in relatie tot vervanging windturbines

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Gedragscode draagvlak en participatie wind op land

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Informatie over gesprekken met energiecoöperaties ten aanzien van de regeling verlaagd tarief energiebelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  SDE+ 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Energie-efficiëntie in de industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek vaste commissie voor Economische Zaken inzake een studie over besparing van fossiel energieverbruik door gebruik van windmolens

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  (Nog te ontvangen) Onderbouwing 3 miljard kostenbesparing bij een net op zee.

 22. 22

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data