Algemeen overleg : Voortgangsrapportage Techniekpact

De vergadering is geweest

1 oktober 2014
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE:
(
I.v.m. toevoegen brief bij agendapunt 2*)
Spreektijd 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. Bussemaker
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • S. Dekker
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • H.G.J. Kamp
  minister van Economische Zaken

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • A.W. Lucas (VVD)
 • T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • K. Verhoeven (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Instroom in technische studie hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Evaluatierapporten van het programma Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB) en VTB-Pro (stand van zaken onderwijsmaatregelen Bèta Techniek)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de aankondiging dat onlangs een aantal hogescholen heeft aangekondigd volgend jaar een numerus fixus te willen instellen voor een aantal technische opleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven