Procedurevergadering

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 27 november 2014
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 27 november 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
10
Aanbieding advies 'Tussen betalen en bepalen' van Rfv
13
Data van procedurevergaderingen commissie Binnenlandse Zaken (eerrste halfjaar van 2015)

Details

Besluit: de procedurevergadering van commissie Binnenlandse Zaken worden op conform voorgestel gepland op:
 • donderdag 15 januari 2015
 • donderdag 29 januari 2015
 • donderdag 12 februari 2015
 • donderdag 5 maart 2015
 • donderdag 19 maart 2015
 • donderdag 2 april 2015
 • donderdag 16 april 2015
 • donderdag 30 april 2015
 • donderdag 21 mei 2015
 • donderdag 4 juni 2015
 • donderdag 18 juni 2015
 • donderdag 2 juli 2015
14
Verzoek van het lid Karabulut om de minister van SZW uit te nodigen voor het AO Discriminatie

Details

Besluit: De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal worden uitgenodigd voor het AO Discriminatie.
15
Aankondiging CTIVD m.b.t. nieuw onderzoek naar handelen AIVD ná 2 november 2014 over moord op de heer T. van Gogh
17
Verslag van een nader schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s en over de verlenging van de voorhangtermijn van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s (Kamerstuk 33 659, nr. 22)

Te behandelen:

18
Behandelschema Najaarsnota 2014 en suppletoire begrotingen
20
Behandeling van de herindelingswetsvoorstellen
21
Verzoek van het lid Fokke (PvdA) om het algemeen overleg Integriteit uit te stellen.

Details

Besluit: De commissie besluit het geplande algemeen overleg Integriteit uit te stellen totdat de nadere informatie die in de nu geagendeerde stukken wordt toegezegd (aanscherping van beleid en doelstellingen; subsidieregelingen; het actieplan tot duurzame institutionele verankering; het Ambtenarenstatuut) zal zijn ontvangen.