Procedurevergadering : Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

27 november 2014
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.A. Berndsen-Jansen (D66)
 • R.F.A. Oosenbrug (PvdA)
 • F. van Oosten (VVD)
 • J. Taverne (VVD)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • H. Fokke (PvdA)
 • P.J.M.J. Moors (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Versterkingsagenda DigiD

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen van de vaste commissie over de veiligheid van DigiD naar aanleiding van de tv-uitzending van Opgelicht van 18 oktober 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Waarnemingsmissie gemeenteraadsverkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Tweede lezing grondwetswijziging referendum

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Privacy Impact Assessment over de gemeentelijke praktijk bij de drie decentralisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering van de motie van de leden Segers en Oosenbrug over een privacy impact assessment

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitstel antwoord op verzoek commissie om reactie op de gebeurtenissen in Haaksbergen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op Wetsvoorstel open overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding advies 'Tussen betalen en bepalen' van Rfv

 11. 11

  Initiatiefnota van het lid Tanamal over buurtrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorstel van wet van de leden Bosma en Wilders ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Data van procedurevergaderingen commissie Binnenlandse Zaken (eerrste halfjaar van 2015)

  Besluit: de procedurevergadering van commissie Binnenlandse Zaken worden op conform voorgestel gepland op:
  • donderdag 15 januari 2015
  • donderdag 29 januari 2015
  • donderdag 12 februari 2015
  • donderdag 5 maart 2015
  • donderdag 19 maart 2015
  • donderdag 2 april 2015
  • donderdag 16 april 2015
  • donderdag 30 april 2015
  • donderdag 21 mei 2015
  • donderdag 4 juni 2015
  • donderdag 18 juni 2015
  • donderdag 2 juli 2015
 14. 14

  Verzoek van het lid Karabulut om de minister van SZW uit te nodigen voor het AO Discriminatie

  Besluit: De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal worden uitgenodigd voor het AO Discriminatie.
 15. 15

  Aankondiging CTIVD m.b.t. nieuw onderzoek naar handelen AIVD ná 2 november 2014 over moord op de heer T. van Gogh

 16. 16

  Kabinetsstandpunt over het advies van de Commissie evaluatie Wiv 2002 (commissie Dessens) inzake bijzondere bevoegdheden in de digitale wereld

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een nader schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s en over de verlenging van de voorhangtermijn van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s (Kamerstuk 33 659, nr. 22)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Eindrapport van de visitatiecommissie van ProDemos

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzoek van het lid Fokke (PvdA) om het algemeen overleg Integriteit uit te stellen.

  Besluit: De commissie besluit het geplande algemeen overleg Integriteit uit te stellen totdat de nadere informatie die in de nu geagendeerde stukken wordt toegezegd (aanscherping van beleid en doelstellingen; subsidieregelingen; het actieplan tot duurzame institutionele verankering; het Ambtenarenstatuut) zal zijn ontvangen.