Algemeen overleg

Inkomens- en vermogensverdeling

Algemeen overleg: "Inkomens- en vermogensverdeling"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 januari 2015, over inkomens- en vermogensverdeling
Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie AO Inkomens- en vermogensverdeling

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Lijst van vragen en antwoorden over de Nederlandse vermogensverdeling (Kamerstuk 34 000 IX, nr. 7)

Te behandelen:

4
Kabinetsreactie OESO-studie inkomensongelijkheid; CPB-reactie op OESO-studie over de relatie tussen inkomensongelijkheid en economische groei (zie de bijlage bij de brief van de minister van SZW)

Te behandelen: