Inbreng schriftelijk overleg : Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering i.v.m. het zorgpakket Zvw 2015 en wijziging van het Besluit zorgverzekering BES i.v.m. het zorgpakket BES 2015 - Z10599 (Geannuleerd; brief wordt toegevoegd aan AO Pakketmaatregelen 2 juli 2014)

De vergadering is geannuleerd

19 juni 2014
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2015 en wijziging van het Besluit zorgverzekering BES in verband met het zorgpakket BES 2015

    Te behandelen:

    Loading data