Debat geweest
12 november 2014 | 15:30 - 16:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 12 november 2014
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Financiën - 12 november 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 29 oktober 2014 is vastgesteld.
2
Brievenlijst
5
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op AFM-rapport Big 4-accountantsorganisaties, voorstellen accountancysector en rapport evaluatie Wta en beleidsvoornemens accountancy (Kamerstuk 33977, nr. 2)

Te behandelen:

8
Reactie op het verzoek om informatie over de richtlijn jaarrekening n.a.v. reactie op de aangehouden moties van het lid Van Vliet en van de leden Van Hijum en De Vries ingediend tijdens VAO Accountancy van 20 mei 2014 (Kamerstuk 32 681, nrs. 7 en 10)

Te behandelen:

14
Verzoek RBS om gesprek met vaste commissie voor Financiën en de chief sustainable officer van RBS m.b.t. beleid maatschappelijk verantwoord ondernemen
18
Stafnotitie - Uitkomst inventarisatie rondetafelgesprek Bijzonder beheer door banken
20
Rondvraag