Agendapunten

 1. Open standaarden in het onderwijs

  Te behandelen:

 2. Open en online hoger onderwijs

  Te behandelen:

 3. Onderwijs persoonlijker maken met moderne leermiddelen

  Te behandelen:

 4. Fiche: Mededeling naar een opener onderwijs

  Te behandelen:

 5. Antwoorden op vragen van de commissie over fiche: Mededeling naar een opener onderwijs (Kamerstuk 22 112, nr. 1731)

  Te behandelen:

 6. Reactie op verzoek van Stichting Carmelcollege over fiscale behandeling van devices in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen: