Algemeen overleg

Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Algemeen overleg: "Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 oktober 2014, over kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties woensdag 15 oktober 2014 - i.v.m. toevoeging agendapunt

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Aanbieding rapport "Preventie van kindermishandeling in gemeenten: van papier naar werkelijkheid" van De Kinderombudsman

Gerelateerde zaken