Rondetafelgesprek : Passend onderwijs

De vergadering is geweest

19 juni 2014
14:00 - 16:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlage

Deelnemers

 • L. Ypma (PvdA)
 • T.E. Siderius (SP)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • R. Bisschop (SGP)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Genodigden rondetafelgesprek Passend onderwijs

   
  Blok 1 (14.00 - 15.15 uur):

   
  • Ina van der Schuur, lerares openbare basisschool Musselhorst
  • Han Kooreman, Stuurgroep passend onderwijs
  • Marieke Boon, ouder cluster 2
  • Coen Helderman, ouder cluster 1
  • Corine van Marle, ouder cluster 3
  • René Tromp, directeur van schoolbestuur GPO-WN
  • Lucas Rurup, Zuid Kennemerland primair onderwijs
  • Rich van den Berg, directeur Passend Primair Onderwijs regio Leiden
    
   
  Blok 2 (15.15 - 16.30 uur):
   
  • Rinda den Besten, PO-Raad
  • Dirck van Bennekom, VO-raad,
  • Henrik de Moel, docent voortgezet onderwijs, namens AOb
  • Katalin de Kleuver, intern begeleider, namens CNV onderwijs
  • Peter de Jong, voorzitter van het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs
  • Dick van Hennik, voorzitter van het bestuur van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen
  • Swanet Woldhuis, directeur van de Nederlandse Verening voor autisme en oudervereniging Balans
  • Peter Hulsen, directeur Landelijke Ouderraad