Algemeen overleg : Vreemdelingen- en asielbeleid

De vergadering is geweest

4 juni 2014
16:30 - 19:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F. Teeven
  staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Deelnemers

 • T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • M. Azmani (VVD)
 • A.G. Schouw (D66)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • Y.J. van Hijum (CDA)
 • M.E. Maij (PvdA)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Aanbieding vooronderzoek naar oneigenlijk gebruik Verblijfsregeling Mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Landgebonden asielbeleid China

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Nieuwe toelatingsregeling voor innovatieve startende ondernemers van buiten de EU/EER (Start-up-regeling)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Landgebonden asielbeleid inzake Irak, Afghanistan en Somalië

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Informatie over het aantal aanvragen van kinderen die een aanvraag hebben ingediend voor gezinshereniging in het kader van asiel (nareis) en hoeveel kinderen nu ouder zijn dan 18 jaar en in de voorgaande periode waarin het nareisbeleid anders was, zijn afgewezen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding Rapportage Vreemdelingenketen periode januari-december 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Klanttevredenheidsonderzoek IND 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Regeling langdurig verblijvende kinderen stand van zaken 1 april 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toezegging i.v.m. vervanging verblijfsdocument en invoeren legestarief voor twee verblijfsdoelen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op een brief van de Europese Commissie inzake de opvang van Syrische vluchtelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwikkelingen asielinstroom

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding en reactie op het WODC rapport "Afgewezen en uit Nederland vertrokken?"

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Fiche: Mededeling EU terugkeerbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Invoering screening en nieuwe locatie voor kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanbieding afschrift van de brief aan de Kinderombudsman over uitvoering regeling langdurig verblijvende kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven