Agendapunten

 1. Aanbieding vooronderzoek naar oneigenlijk gebruik Verblijfsregeling Mensenhandel

  Te behandelen:

 2. Landgebonden asielbeleid China

  Te behandelen:

 3. Nieuwe toelatingsregeling voor innovatieve startende ondernemers van buiten de EU/EER (Start-up-regeling)

  Te behandelen:

 4. Landgebonden asielbeleid inzake Irak, Afghanistan en Somaliƫ

  Te behandelen:

 5. Informatie over het aantal aanvragen van kinderen die een aanvraag hebben ingediend voor gezinshereniging in het kader van asiel (nareis) en hoeveel kinderen nu ouder zijn dan 18 jaar en in de voorgaande periode waarin het nareisbeleid anders was, zijn afgewezen

  Te behandelen:

 6. Aanbieding Rapportage Vreemdelingenketen periode januari-december 2013

  Te behandelen:

 7. Klanttevredenheidsonderzoek IND 2013

  Te behandelen:

 8. Regeling langdurig verblijvende kinderen stand van zaken 1 april 2014

  Te behandelen:

 9. Toezegging i.v.m. vervanging verblijfsdocument en invoeren legestarief voor twee verblijfsdoelen

  Te behandelen:

 10. Reactie op een brief van de Europese Commissie inzake de opvang van Syrische vluchtelingen

  Te behandelen:

 11. Ontwikkelingen asielinstroom

  Te behandelen:

 12. Aanbieding en reactie op het WODC rapport "Afgewezen en uit Nederland vertrokken?"

  Te behandelen:

 13. Fiche: Mededeling EU terugkeerbeleid

  Te behandelen:

 14. Invoering screening en nieuwe locatie voor kinderen

  Te behandelen:

 15. Aanbieding afschrift van de brief aan de Kinderombudsman over uitvoering regeling langdurig verblijvende kinderen

  Te behandelen: