Algemeen overleg

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg: "Vreemdelingen- en asielbeleid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 juni 2014, over Vreemdelingen- en asielbeleid
Convocatie commissieactiviteit
Download 6e Herziene convocatie algemeen overleg Vreemdelingen- en asielbeleid op 4 juni 2014

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
Informatie over het aantal aanvragen van kinderen die een aanvraag hebben ingediend voor gezinshereniging in het kader van asiel (nareis) en hoeveel kinderen nu ouder zijn dan 18 jaar en in de voorgaande periode waarin het nareisbeleid anders was, zijn afgewezen

Te behandelen: