Algemeen overleg

Verslavingszorg

Algemeen overleg: "Verslavingszorg "Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 7e Herziene convocatie algemeen overleg Verslavingszorg - dinsdag 2 december 2014, 16.00-19.00 uur; agendapunt toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 december 2014, over Verslavingszorg

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten