Procedurevergadering

Extra procedurevergadering inzake wetsvoorstel Specifieke uitkering Educatie

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering inzake wetsvoorstel Specifieke uitkering Educatie "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst EXTRA OCW-procedurevergadering OCW van 8 april 2014
Agenda procedurevergadering
Download Agenda extra OCW-procedurevergadering ivm wetsvoorstel Educatie, heden 13.45 uur

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra

Te behandelen: