Algemeen overleg

Accountancy

Algemeen overleg: "Accountancy"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie AO Accountancy
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 mei 2014, over accountancy

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Antwoord op vragen van het lid Aukje de Vries over het bericht "Europese accountantsregels wijken af van de Nederlandse wet"

Te behandelen: