Gesprek

Gesprek met FMN, IPO en SkVV over de Lange Termijn Spooragenda

Gesprek: "Gesprek met FMN, IPO en SkVV over de Lange Termijn Spooragenda"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e herziene convocatie openbaar gesprek met FMN, IPO en SkVV over de Lange Termijn Spooragenda d.d. 10 april 2014

Deelnemers


Agendapunten

3
Genodigden:

Details

FMN: de heer Hettinga en de heer Schmeink
IPO: de heer Van Lunteren
SkVV: de heer Lintmeijer en de heer Meijer