Gesprek

Stand van zaken schoolleidersregister primair onderwijs

Gesprek: "Stand van zaken schoolleidersregister primair onderwijs "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene Convocatie gesprek Stand van zaken schoolleidersregister primair onderwijs op 8 april 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
Voorstel Schoolleidersregister PO voor presentatie en/of gesprek over stand van zaken beroepsregister voor schoolleiders in het primair onderwijs
2
Citaat uit de brief:

Details


De Stichting Schoolleidersregister PO bouwt momenteel een nieuw beroepsregister voor schoolleiders in het primair onderwijs. Met de onwikkeling en instandhouding van dit beroepsregister willen wij een bijdrage leveren aan de professionalisering van schoolleiders en daarmee aan de kwaliteit van het basisonderwijs. De politiek en zeer speciaal de leden van de Vaste Kamercommissie voor onderwijs hebben zich in het verleden steeds ingezet voor de komst van een dergelijk Schoolleidersregister. Juni 2013 is het Schoolleidersregister primair onderwijs dan ook van start gegaan.
 
Het doet mij deugd om u te kunnen laten weten dat inmiddels meer dan 5100 schoolleiders zich hebben ingeschreven in het register. Ik meen dan ook te mogen concluderen dat de "verplichting tot inschrijven" waarover op voorhand veel te doen is geweest, tot nu toe geen problemen lijkt op te leveren.
3
Gesprek schoolleidersregister primair onderwijs

Details

1. Inleiding door Ursie Lambrechts, voorzitter SRPO (5-7 min)
 - Doel gesprek
 - Ontstaansgeschiedenis Schoolleidersregister
 - Rol overheid/politiek (rapport onderwijsinspectie)
2. Presentatie Marja Creemers, directeur SRPO (15 min)
 - Prezi: taken, werkwijze en voortgang (hiervan komt ook een Handout)
3. Bespreking: dilemma's en risico's, ingeleid door Ursie Lambrechts

Dilemma's:
1. Van wie is het Register?
- Overheid?
- Het Schoolbestuur?
- Schoolleiders zelf?
 
2. Hoe hoog moeten de ambities zijn?
Hoge ambities (Masters als registratie-eis) met het risico dat mensen afhaken.
Of lage ambities met het risico dat het doel (professionalisering en kwaliteitsverbetering) niet bereikt wordt.
 
3. Welke vormen van leren tellen mee voor het register?
Er ligt een duidelijke wens om ook aan "informeel leren" ruimte te bieden in het register. Tegelijkertijd is de kwaliteitsborging van "informeel leren" heel erg lastig.


-Risico's
- Nascholingsgelden worden niet besteed voor het doel waarvoor ze gegeven zijn.
Er zijn op dit moment een aantal schoolbesturen waarvan nog niemand heeft ingeschreven. Ook veel eenpitters waarvan nog niemand heeft ingeschreven.

- De schoolleiders schrijven (nog) niet in ondanks verplichting.
Door de wijze waarop geldstromen lopen (lump sum) is er een financieel voordeel voor schoolbesturen die hun schoolleiders niet aanzetten tot professionaliseren. De scholingsmiddelen mogen ze houden.
Schoolleiders die zelf later inschrijven hebben geen voordeel en moeten ook contributie voor 2014 en 2015 betalen. Dat lijkt een onsympatieke maatregel. Maar, als er geen contributie wordt betaald heeft het SRPO geen middelen om zijn taken uit te voeren. OCW heeft alleen 2013 volledig gesubsidieerd. Dit jaar nog 25% en daarna houdt het op. Overigens kan ook de contributie van 175 euro worden gedeclareerd bij het bestuur.

-Technisch risico: te veel mensen wachten met registreren tot op de valreep: dec 2017.
Dat kan het bureau van de SRPO niet aan. Gespreid over de jaren kan wel, maar 5000 die allemaal in 6 weken geregistreerd willen worden gaat niet lukken.

- Geen heldere sancties op niet registreren / geen positieve loopbaanperspectieven voor wie wel serieus werkt aan professionalisering. 
Het register zelf heeft geen andere sanctie dan uitschrijven uit het register.
Het is aan het schoolbestuur om te bepalen wat ze doet met het feit dat iemand niet meer (nog steeds niet) geregistreerd is.