Algemeen overleg

Accreditatie CE- en MEM-opleiding van InHolland

Algemeen overleg: "Accreditatie CE- en MEM-opleiding van InHolland "Deze vergadering is geweest
Spreektijd 3,5 minuten per fractie.

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 april 2014, over accreditatie CE- en MEM-opleiding van InHolland
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie algemeen overleg Accreditatie CE- en Mem opleiding van In Holland op 10 april 2014

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsreactie op het advies van de NVAO over de accreditatie van de opleidingen Commerciële Economie en Media en Entertainment Management van Inholland

Te behandelen: