Wetgevingsoverleg

OCW-begroting 2015, onderdeel Media

Wetgevingsoverleg: "OCW-begroting 2015, onderdeel Media"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene Convocatie wetgevingsoverleg OCW-begroting 2015, onderdeel Media op 24 november 2014
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 november 2014, over OCW-begroting 2015, onderdeel Media
Stenogram
Download OCW-begroting 2015, onderdeel Media

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
SPREEKTIJDEN

Details

Spreektijd per fractie totaal
(incl. 2e termijn)
VVD 18
PvdA 18
SP 11
CDA 11
PVV 11
D66 11
ChristenUnie 7
GroenLinks 7
SGP 7
50PLUS 7
totaal 108

Begrotingsvolgorde: SP, VVD, CDA, PvdA, PVV, D66, CU, GL, SGP, 50PLUS
Na afloop van de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst
voor een lunchpauze
14
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (Kamerstuk 33 400 VIII)

Te behandelen:

15
Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

Te behandelen: