Wetgevingsoverleg : OCW-begroting 2015, onderdeel Media

De vergadering is geweest

24 november 2014
10:00 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
3e HERZIENE CONVOCATIE:
(I.v.m. toevoegen agendapunt* en afvoeren Kamerstuk 32827, nr. 64 hierover wordt een schriftelijk overleg gevoerd)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. Dekker
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • T.M.Ch. Elias (VVD)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • K. Verhoeven (D66)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • N.P.M. Klein (Klein)

Agendapunten

 1. 1

  SPREEKTIJDEN

  Spreektijd per fractie totaal
  (incl. 2e termijn)
  VVD 18
  PvdA 18
  SP 11
  CDA 11
  PVV 11
  D66 11
  ChristenUnie 7
  GroenLinks 7
  SGP 7
  50PLUS 7
  totaal 108

  Begrotingsvolgorde: SP, VVD, CDA, PvdA, PVV, D66, CU, GL, SGP, 50PLUS
  Na afloop van de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst
  voor een lunchpauze
 2. 2

  Mediabegroting 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toekomst van het publieke mediabestel

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding MediaMonitor 2013-2014

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vertrouwelijke aanbieding van informatie over de totale kosten voor de landelijke publieke omroep van de Olympische Winterspelen en het wereldkampioenschap voetbal

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Plan van aanpak NPO en STER over verhoging eigen inkomsten publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding Jaarverslag 2013 van het Commissariaat voor de Media

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering inzake het amendement en de motie van de leden Van Dam en Huizing over de distributie van interactieve televisiediensten (Rode Knop)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding rapport van de Raad voor Cultuur over de toekomst van het publieke mediabestel

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Informatie over toezeggingen gedaan tijdens het wetgevingsoverleg over de mediabegroting 2014 op 25 november 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Informatie over de procedure met betrekking tot de aanvraag van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) voor ministeriële goedkeuring voor het starten van een nieuwsfragmentenkanaal

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (Kamerstuk 33 400 VIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek van het lid Bosma gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 6 november 2014 over de ‘frontale aanval’ van de publieke omroep op Zwarte Piet

  Te behandelen:

  Loading data