Algemeen overleg : Jaarlijkse Groeianalyse in het kader van het Europees Semester (zal geen doorgang vinden)

De vergadering is geannuleerd

12 februari 2014
18:30 - 20:00 uur
Commissie: Europese Zaken

Het AO Jaarlijkse Groeianalyse in het kader van het Europees Semester zal GEEN DOORGANG vinden zoals op 10 februari 2014 schriftelijk is besloten.De geagendeerde kabinetsreactie is geagendeerd op het AO Concurrentieraad dd 12 februari 2014.

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

  • H.G.J. Kamp
    minister van Economische Zaken

Agendapunten

  1. 1

    Annual Growth Survey en Alert Mechanism Report

    Te behandelen:

    Loading data