Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie EZ PV 26 maart 2014
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZ PV 26 maart 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Aanbieding jaarverslag 2013 van ACM
3
Aanbieding rapport "Interactive biomassa: wensen en grenzen" van PBL
4
Aanbod IEA om hun analyse over het Nederlandse energie- en klimaatbeleid toe te lichten
5
Verzoek KNHS, mede namens NTFU en Watersportverbond, tot aanbieding petities 'Red de Buitenrit' en 'Behoud het Toervaartnet' d.d. 8 april 2014
13
Verzoek van de leden Ozturk en Ziengs om het algemeen overleg Ondernemen, regeldruk en MVO een uur later te beginnen.

Details

Besluit: Via een spoed emailprocedure is op 18 maart 2014 besloten om het algemeen overleg Ondernemen, regeldruk en MVO een uur later te beginnen. Het nieuwe tijdstip van het algemeen overleg is van 14:00 tot 17:00 uur.
 
16
Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de voorzitters van de vaste en algemene commissies ‘Behandeling rapporten Algemene Rekenkamer’

Te behandelen:

17
Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de voorzitters van de vaste en algemene commissies ‘Advies behandelwijze van beleidsdoorlichtingen'.

Te behandelen:

18
Stafnotitie EU-raden planning van de de AO's en SO’s, VAO’s en VSO’s etc.
19
Voorstel werkwijze commissie EZ m.b.t. inventarisatie vragen m.b.t. brieven gevraagd bij RvW
20
Overzicht (30-leden) debatten, ter informatie.

Details

  • Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (lid Ouwehand)
  • Debat over schaliegas (lid Van Tongeren)
  • Debat over Energieakkoord (lid Van Tongeren)
  • Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (lid Ouwehand)
  • Debat over het rapport Masterplan Toekomst IJsselmeer (lid Bosman)
  • Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien (lid Dikkers)
  • Dertigledendebat over de mogelijke bouw van een megastal in Grubbenvorst (lid Van Gerven)
  • Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (lid Graus)
21
Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. invoerstop op Angorawol door Nederland i.v.m. de mishandeling van Angora konijnen in China
30
Technische briefing over het voorstel voor nationale teeltbevoegdheid (ggo’s)

Details

Besluit: Er wordt schriftelijk geïnventariseerd welke fracties deel willen nemen aan de technische briefing, waarna deze bij voldoende deelname zal plaatsvinden op woensdag 9 april a.s. van 10.00 tot 11.00 uur.
40
Verzoek van het lid Dikkers tijdens de RvW op 13 maart jl. om een kabinetsreactie op het artikel 'Commerciële voedsellaboratoria zien paardenvlees over het hoofd' ten behoeve van het betreffende debat.

Te behandelen:

43
Verzoek van het lid Van Gerven om een reactie te vragen op het bericht over stakende vissers die een bemiddelingsbureau willen voor vraag- en aanbodregulering, waarbij tevens wordt ingegaan op het AFM-beleid in dezen.

Te behandelen:

45
Verzoek van het lid Ouwehand om een reactie op de nieuwe opinie van EFSA over risico-beoordelingen voor bijen en andere bestuivers bij toelatingsprocedures van bestrijdingsmiddelen.

Te behandelen:

46
Verzoek van het lid Ouwehand om een reactie op het rapport van de Noordelijke Rekenkamer 'Decentralisatie natuurbeleid: de Noordelijke provincies aan zet' t.b.v. het debat over de wijziging van de Nbwet i.v.m. de PAS.

Te behandelen: