Debat geweest
21 januari 2014 | 16:30 - 17:00
Procedurevergadering

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda extra procedurevergadering 21 januari 2014 - 16.30-17.00 uur
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra procedurevergadering VWS 21 januari 2014

Deelnemers


Agendapunten

3
Verzoek om rappel inzake toezending van het onderzoek dat heeft geleid tot het gefaseerde implementatiescenario extramuralisering ZZP-3 door de NZa

Te behandelen: