Algemeen overleg : Externe Veiligheid / Handhaving

De vergadering is geweest

19 juni 2014
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu
5e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W.J. Mansveld
  staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • Y. Cegerek (PvdA)
 • E.M.A. Smaling (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek van de commissie voor I&M over de brand van 3 juni 2014 bij de fabriek van Shell in Moerdijk

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgangsbrief Externe Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsdoorlichting van het Besluit externe veiligheid inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van het Besluit externe veiligheid inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezending Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onderzoek Quick wins verleggen vervoer gevaarlijke stoffen van spoor naar buisleidingen en binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data