Debat geweest
28 mei 2014 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 28 mei 2014
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 28 mei 2014

Deelnemers


Agendapunten

5
Uitstel reactie op het verzoek van het lid Bruins Slot om een feitenrelaas inzake wie wat heeft besloten en wanneer een en ander heeft plaatsgevonden rond het Oogziekenhuis

Te behandelen:

24
Reactie op een artikel in de Telegraaf van 19 maart 2014 inzake weigering van de IGZ om lijst met geneesmiddelen die stoffen bevatten uit de Ranbaxyfabriek in de Indiase plaats Toansa openbaar te maken

Te behandelen:

30
Toezegging tijdens het dertigledendebat van 14 mei 2014 over de mogelijkheid buitenlandse seizoensarbeiders als vereveningscriterium mee te nemen in de lopende onderzoeken naar het risicovereveningssysteem

Te behandelen:

39
Aanbieding van de ontwerpregeling houdende aanwijzing van bijzondere medische verrichtingen voor de uitvoering waarvan een vergunning is vereist (Regeling aanwijzing bijzondere medische verrichtingen)

Te behandelen:

41
Ter bespreking voortgang Burgerinitiatief Erken ME