Debat geweest
14 mei 2014 | 13:30 - 14:45
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 14 mei 2014
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 14 mei 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Ter bespreking de notitie inzake Evaluatie commissieactiviteiten

Details

Behandeling zal in BESLOTENHEID plaatsvinden
3
De procedurevergadering zal met ingang van 28 mei a.s. weer plaatsvinden van 10.15 -11.30 uur
27
Reactie op het rapport van het advies- en onderzoeksbureau Significant naar de mogelijkheden tot de vorming van één centrale organisatie voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Te behandelen:

28
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op het bericht dat tweedelijns GGZ zorgaanbieders pas vanaf 1 juli 2014 kosten kunnen declareren voor geboden zorg in 2014 vanwege een falend declaratiesysteem (Kamerstuk 25 424, nr. 242)

Te behandelen:

33
40
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de stand van zaken bij de achterstanden met de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten door Agis/Achmea aan haar budgethouders

Te behandelen:

42
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de rapportage “Onderzoek omvang upcoding gemandateerde indicatiestelling en aanbevelingen september 2013” van het CIZ (Kamerstuk 28 828, nr. 51)

Te behandelen:

44
33362 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

Te behandelen:

45
Voorgenomen aanwijzing ex art. 8 Wmg betreft bekostiging behandeling zintuiglijk gehandicaptenzorg en de toepasbaarheid van het macrobeheersinstrument

Te behandelen:

53
Verzoek om reactie op de uitzending van Zembla (8 mei 2014) over het gegeven dat er niet altijd respectvol en zorgvuldig wordt omgegaan met nabestaanden wanneer het gaat om het plegen van obductie op een dierbare

Te behandelen: