Debat geweest
16 april 2014 | 13:30 - 14:45
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 16 april 2014
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 16 april 2014

Deelnemers


Agendapunten

2
Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over rapport met simulatie van veranderingen in langdurige zorg d.d. 24 april 2014
3
De bespreking van een notitie inzake de evaluatie van de commissie-activiteiten wordt aangehouden tot een volgende procedurevergadering.
14
Verslag van een schriftelijk overleg over het over wetsvoorstel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (Kamerstuk 33 509)

Te behandelen:

18
Antwoorden op vragen van de commissie over een vergoeding van medische kosten i.v.m. donatie bij leven en over een mogelijke oplossing voor zzp’ers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering die na donatie bij leven arbeidsongeschikt raken (Kamerstuk 32 711, nr. 9)

Te behandelen:

20
Reactie op verzoek van het lid Agema op het bericht dat 40% van de gemeenten denkt dat zij niet of moeilijk in staat is de zorg voor zieke ouderen en gehandicapten te organiseren met het beschikbare budget

Te behandelen:

23
Reactie op verzoek van het lid Agema over de dekking van de frictiekosten (300 mln.) die met de transitie van de jeugdhulp samenhangen en over de zorgen van huisartsen over de kwaliteit van de jeugdwet

Te behandelen:

24
40
41
42
Verzoek om uitstel inbrengen t.b.v. schriftelijk overleg op 17 april 2014 over • Voorgenomen aanwijzing over bekostiging langdurige intramurale op behandeling gerichte ggz en de toepasbaarheid van het macrobeheersinstrument - 30597-426 en over • Positionering langdurige intramurale ggz - 30597-427

Te behandelen: