Debat geweest
29 januari 2014 | 11:30 - 13:00
Hoorzitting / rondetafelgesprek

Toekomst van de volwasseneneducatie

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Toekomst van de volwasseneneducatie"Deze vergadering is geweest

HERZIENE CONVOCATIE:
(I.v.m. aanmelden deelnemers)

 

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek Toekomst van de volwasseneneducatie op 29 januari 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
Lijst met genodigden

Details

 • Mevrouw Renata Voss, voorzitter College van Bestuur Albeda
 • De heer Jan Jaap de Haan, VNG-commissie Werk en Inkomen, wethouder Leiden
 • De heer Frank van Hout, College van Bestuur Friesland College
 • Mevrouw Mieke de Haan, bestuurslid MBO raad
 • Prof. Maurice de Greef, professor Leereffecten laagopgeleiden en laaggeletterden o.a. Vrije universiteit Brussel
 • De heer Kars Veling, voorzitter Vereniging van Openbare Bibliotheken
 • De heer Jan Hammink, voorzitter ABC belangenbehartiging laaggeletterden
 • Mevrouw Merel Heimers Visser, Stichting Lezen en Schrijven
 • Mevrouw dr. Jeanne Kurvers, Universiteit van Tilburg; vertegenwoordigt docenten NT2 en docenten Alfabetisering, namens Beroepsvereniging NT2-docenten (BVNT2)
 • Mevrouw Aura Laumen, namens Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), Capabel Onderwijsgroep.
3
Toekomst van de volwasseneneducatie

Details

Het aanbod volwasseneducatie omvat opleidingen gericht op het verbeteren van Nederlandse taal,- en rekenvaardigheden en is bedoeld voor laaggeletterde Nederlanders
en niet-inburgering plichtige migranten die hun beheersing van het Nederlands als tweede taal willen vergroten.
De educatieopleidingen worden vooralsnog exclusief door roc’s verzorgd, want roc’s hebben hiertoe een wettelijke taak.

 

In bovenstaande brief wordt ingegaan op de volgende twee onderwerpen:

 • De verdere verkenning van de toekomst van de volwasseneneducatie en het daaruit voortvloeiende wetgevingstraject;
 • De uitwerking van de aangekondigde compensatieregeling voor roc’s als gevolg van de herverdeeleffecten door het hanteren van nieuwe verdeelmaatstaven voor het educatiebudget en het onder rijkaansturing brengen van vavo per 2013.