Algemeen overleg : Milieuraad d.d. 3 maart 2014

De vergadering is geweest

19 februari 2014
15:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W.J. Mansveld
  staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Deelnemers

 • E. Ouwehand (PvdD)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • J.F. Klaver (GroenLinks)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • Y. Cegerek (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda van de Milieuraad op 3 maart 2014 en een voortgangsoverzicht van actuele Europese wetgevinginitiatieven op het terrein van Infrastructuur en Milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanvulling Geannoteerde Agenda EU-Milieuraad van 3 maart 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van de Milieuraad op 13 december 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het rapport van de Natural Resources Defense Council over de mogelijke toename van de import van teerzandolie in de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken moties Nanomaterialen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toelating in de EU voor teelt van genetisch gemodificeerde maïs 1507

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op moties van de leden Ouwehand en Klaver met betrekking tot genetisch gemodificeerde organismen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de aangenomen motie van lid Ouwehand (Kamerstuk 33 750-XIII, nr. 113) betreffende maïs 1507

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stemming in de EU betreffende maïs 1507 en de brief van 12 lidstaten aan de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Fiche: Richtlijn beperking van de emissies naar de lucht door middelgrote stookinstallaties

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Fiche: Richtlijn reductie nationale emissies bepaalde luchtverontreinigende stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Fiche: Mededeling “Schone lucht voor Europa”

  Te behandelen:

  Loading data