Agendapunten

 1. Rondetafelgesprek inzake de verplichte GGZ.

  Te behandelen:

 2. Blok 1 - Wetenschappers/artsen 10.00-11.30 uur

  • Prof.dr. L. de Haan, voorzitter werkgroep MDR dwang AMC/UvA
  • Mr.dr. R. Keurentjes, rechter te Groningen
  • Mr.drs. R. Zuijderhoudt, psychiater en gezondheidsjurist
  • Dhr. A. Rutgers (geneesheer-directeur), dhr. Dr. A. Hondius, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP)
  • Dhr. J. Dute, College voor de Rechten van de Mens
   

 3. Blok 2 - Juridisch en formele kader 11.35-13.05 uur

  • Mw. J. de Vries, Inspectie voor de Gezondheidszorg
  • Mw. J. Visscher, Vereniging Nederlandse Gemeenten
  • Dhr. F. Bakker, Raad voor de Rechtspraak
  • Dhr. H. van Dijk, Politie Amsterdam-Amstelland
  • Mw. B. de Ruijter, officier van justitie arrondissementsparket Rotterdam Expertisecentrum medische zaken, portefeuille Bopz
  • Dhr. H. Korvinus, hoofdofficier arrondissementsparket Den Haag, portefeuillehouder Forensische Zorg
  • Mw. L. van de Puttelaar, Orde van Advocaten
  • Dhr. Mr. B. Koelewijn, Nederlands Genootschap van Burgemeesters
   

 4. Pauze - 13.05-14.00 uur

 5. Blok 3 - Vertegenwoordigers GGZ/ervaringsdeskundigen 14.00-15.30 uur

  • Mw. Drs. C. van der Hoeven, Landelijk Platform GGZ
  • Dhr. T.P. Widdershoven, Stichting PVP
  • Mw. H. van der Wal, GGZ Nederland
  • Dhr. B. Stavenuiter, Ypsilon
  • Mw. Mr.drs. M. van Hamersveld, Reinier van Arkel groep
  • Dhr. T. Vriens, Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen