Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

26 maart 2014
15:45 - 16:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • A.Z. Merkies (SP)
 • Y.J. van Hijum (CDA)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • W. Koolmees (D66)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 12 maart 2014 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Door middel van e-mailprocedures genomen besluiten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Behandelschema pakket Belastingplan 2015


  Besluit: Het onderstaande behandelschema wordt vastgesteld.

  Behandelschema pakket Belastingplan 2015
   
  Week 38 Indiening (dinsdag 16 september; Prinsjesdag)
  Week 39 Besloten technische briefing (woensdag 24 september van 10.00 tot 12.30 uur)
  Week 41 Inbreng verslag (woensdag 8 oktober om 14.00 uur)
  Week 42 Nota naar aanleiding van het verslag (vrijdag 17 oktober)
   
  Herfstreces (vrijdag 17 t/m maandag 27 oktober)
   
  Week 44 Eerste WGO; eerste termijn commissie (maandag 27 oktober van 11.00 tot - uiterlijk - 19.00 uur)
  Week 44 Schriftelijke antwoorden n.a.v. eerste WGO (donderdag 30 oktober)
  Week 45 Tweede WGO; eerste termijn regering + gehele tweede termijn (maandag 3 november van 11.00 tot - uiterlijk - 23.00 uur)
  Week 46 Plenaire behandeling (dinsdag 11 en woensdag 12 november)
  Week 46 Stemmingen (donderdag 13 november)
   
  Aan de griffie plenair wordt verzocht de plenaire behandeling van het Belastingplan op twee dagen te plannen: op de eerste dag de eerste termijn van de zijde van de Kamer en op de tweede dag het antwoord van de regering en de re- en dupliek.
 5. 5

  Behandeling van blootstelling aan CO2-intensieve sectoren in het prudentieel toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken ontwikkelingen CAO's banken

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Mededeling over vertrouwelijke aanbieding inzake de implementatie EU sanctiemaatregelen over Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken beleggingsverzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Geannoteerde agenda over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de vergaderingen van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) op 11 en 12 april 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kosten door de Nederlandsche Bank (DNB) voor doorlichting van significante banken

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek van het lid Omtzigt over de opbrengsten van de accijns op diesel, benzine, lpg, wijn, bier, sterke drank en de verbruiksbelasting op frisdranken over de maand januari

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek van het lid Omtzigt om de accijnsopbrengsten over januari 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Schriftelijke reactie op vragen gesteld tijdens de plenaire behandeling van het belastingverdrag met Ethiopië op 20 februari 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Brandstofaccijnzen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  13e halfjaarsrapportage Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afschrift van het antwoord op de brief van Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland (SBVN) inzake btw op isolatiemateriaal

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Fiche: Verordening transparantie van effectenfinancieringstransacties

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Fiche: Verordening structuurhervormingen ter verbetering van de weerbaarheid van Europese banken

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Fiche: besluit EU-bijdrage aan EIF-kapitaalverhoging

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van de Eurogroep en ECOFIN Raad van 10 en 11 maart 2014 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Artikel 13-conferentie - Nederlandse amendementen Reglement van Orde

 22. 22

  Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en informele Ecofin Raad van 1 en 2 april 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Behandeling rapporten Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Advies behandelwijze van beleidsdoorlichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Werkwijze commissiebrief na regeling van werkzaamheden

 26. 26

  Uitnodiging ING Nederland voor een gesprek over een mogelijke proef met klantgegevens

 27. 27

  Agenda algemeen overleg accountancy

  Besluit: Onderstaande stukken worden (naast het reeds geagendeerde stuk 33632, nr. 18) geagendeerd voor het algemeen overleg Accountancy dat is gepland op donderdag 17 april 2014.
  • Brief van de minister van Financiën van 15 juli 2013 over hervorming accountantsmarkt en voortgang Europese onderhandelingen  (21501-30, nr. 313);
  • Het antwoord van de minister van Financiën d.d. 22 januari 2014 op vragen van het lid Aukje de Vries over het bericht "Europese accountantsregels wijken af van de Nederlandse wet" (Aanhangsel Handelingen 2013-2014, nr. 999).

  Besluit: Tevens wordt besloten de minister van Financiën te verzoeken om tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg de Kamer nog een brief te sturen met aanvullende informatie. De leden van de commissie worden via een schriftelijke procedure verzocht aanvullende vragen in te dienen voor de brief.
 28. 28

  Rondetafelgesprek gebruik klantgegevens door banken

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen door de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten aan de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Gesprek met de Nederlandsche Bank (DNB) en het Centraal Planbureau (CPB) voorafgaand aan de behandeling van het Stabiliteitsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Vooraankondiging agendapunt doorrekening tegenbegrotingen door Centraal Planbureau (CPB); Keuzes in Kaart

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Weglekken van teveel betaalde toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Vooraankondiging voorstel werkbezoek aan grensregio

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven