Algemeen overleg : Wetenschapsbeleid

De vergadering is geweest

4 december 2013
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

7e HERZIENE CONVOCATIE:
(I.v.m. toevoegen agendapunten*)

Spreektijd 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. Bussemaker
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • S. Dekker
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • A.W. Lucas (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • M.L. (Mei Li) Vos (PvdA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Kabinetsreactie op het rapport van de evaluatiecommissie NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) getiteld: Nieuwe dynamiek, passende governance

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Evaluatierapport van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek ‘Nieuwe dynamiek, passende governance’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op twee rapporten over vertrouwen in wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding van het KNAW-advies Vertrouwen in wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezegging over verdere ontwikkelingen open acces van wetenschappelijke publicaties

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afspraak over richtlijn financiering onderzoekscholen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nederland gastland van de Europese onderzoekinfrastructuur EATRIS ERIC

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding AWT werkprogramma 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding AWT-advies ‘Kiezen voor Kenniswerkers’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek om geen onomkeerbare stappen te zetten inzake de bekostiging van onderzoekscholen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoekscholen: financiering en positionering in perspectief

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het evaluatierapport van de Commissie Jorritsma-Lebbink over het Rathenau Instituut 2006 - 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van valorisatie- indicatoren voor het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding AWT advies "Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur"

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanbieding verkenning ‘Publieke kennisinvesteringen en de waarde van wetenschap’

  Te behandelen:

  Loading data