Rondetafelgesprek

Ontwikkelingen rond de rekentoets

Rondetafelgesprek: "Ontwikkelingen rond de rekentoets"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek Ontwikkelingen rond de rekentoets op 4 december 2013

Deelnemers


Agendapunten

1
Genodigdenlijst

Details

Blok 1    14.30 – 16.00 uur - Ontwikkelingen rond de rekentoets
• Jan van de Craats, emeritus-hoogleraar in de wiskunde (UvA) 
• Marja van den Heuvel-Panhuizen, hoogleraar reken-wiskundedidactiek, Freudenthal Instituut, Faculteit Bètawetenschappen & Faculteit Sociale Wetenschappen UU
• Jan Karel Lenstra KNAW, hoogleraar voorheen algemeen directeur van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), KNAW-onderzoek naar rekenonderwijs in basisschool
• Victor Schmidt, voorzitter Toetswijzercommissie 3F
• Geert van Lonkhuyzen, directeur College voor Examens
• Anne van Streun, voorzitter werkgroep Rekenen van commissie Meijerink
• Douwe Jan Douwes, rekendocent pabo Stenden Hogeschool en wiskundedocent hbo techniek en economie, vertegenwoordiger Nederlandse Vereniging voor Reken- en Wiskunde Onderwijs  

 

Blok 2    16.00 – 17.00 uur - Leraren VO
• Karin den Heijer, wiskundelerares Erasmiaans Gymnasium Rotterdam
• Jaap de Jonge, wiskundeleraar aan gymnasium Felisenum te Velsen-Zuid, bestuurslid Nederlandse Wiskunde Olympiade
• Gert de Kleuver, docent, deskundige rekenonderwijs in vo en mbo, mede projectleider bij het project RekenVoort, voor havoleerlingen zonder wiskunde in het pakket.
• Lonneke Boels, rekencoördinator vo, docent vakdidactiek rekenen op een hogeschool
• Willie de Wit, docent vo, met name bb-/kb-/g-leerlingen.
• Rob Hommen, docent wiskunde, vaksectieleider, rekencoördinator havo/vwo Lyceum Schöndeln Roermond

 

Blok 3    17.00-18.00 uur - Leraren po, mbo en overige deskundigen
• Thijs Dam, rekencoördinator mbo
• Linda Lieuwes, leraar basisonderwijs basisonderwijs
• Jan Willem Hengeveld, leraar basisonderwijs, betrokken bij vormgeven van rekendidactiek op school met achterstandsleerlingen
• Wim Caspers, docent TU Delft, betrokken bij niveautoetsen van vo-leerlingen
• Marian Kollenveld, voorzitter Nederlandse Vereniging Wiskunde onderwijs
• Jan Jimkes, gepensioneerd wiskundeleraar/conrector havo/vwo
• Ben Wilbrink, gepensioneerd psycholoog en toetsdeskundige; onderwijsonderzoeker