Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buza 30 okt
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst pv Buza 30 okt

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

04-11-2014 17.30 - 19.30 Technische briefing Nederlandse bijdrage Resolute Support Afghanistan
05-11 - 07-11
Werkbezoek Interparlementaire conferentie inzake GBVB en GVDB in Rome
11-11-2014 18.30 - 21.00
Algemeen overleg Nederlandse bijdrage aan NAVO-missie Afghanistan
12-11-2014 11.15 - 13.15
Algemeen overleg Modernisering diplomatie
12-11-2014 14.00 - 16.00
Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)
13-11-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
13-11-2014 19.00 - 22.00
Algemeen overleg Stand van zaken ramp MH17
N.B.: spreektijden voor bovenstaande AO's worden tevoren aan de leden toegezonden.
18-11-2014 16.30 - 17.30 Gesprek met parlementaire delegatie Georgië: de commissie stemt in met deelname van leden van de commissie BDO van Eerste Kamer aan dit gesprek.
19 en 20-11-2014 Plenaire begrotingsbehandeling BuZa en BuHa-OS
26-11-2014 10.00 - 11.00
Bijzondere procedure Iraanse nobelprijswinnares dr. Shirin Ebadi
27-11-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
27-11-2014 14.00 - 16.00
Algemeen overleg OVSE-Raad
27-11-2014 16.00 - 18.00
Algemeen overleg NAVO-Raad
10-12-2014 14.00 - 16.00
Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)
11-12-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
18-12-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
15-01-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
15-01-2015 14.00 - 16.00
Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
29-01-2015 09.30 - 13.00
Gesprek Ontvangst Nederlandse ambassadeurs
3
Werkbezoeken 2015

Details

- De staf van de commissie zal de voorgestelde optie voor het afleggen van een werkbezoek in de laatste week van het Kerstreces verder onderzoeken en de uitkomst hiervan voorleggen aan de commissie ter bespreking in de volgende procedurevergadering.
- De leden wordt verzocht voor de volgende procedurevergadering suggesties bij de staf aan te leveren voor alternatieve bestemmingen voor een buitenlands werkbezoek in het Kerstreces en in het Meireces
4
Uitnodiging Parliament of the United Kingdom voor interparlementaire conferentie over vrijheid van godsdienst en overtuiging d.d. 7-9 november 2014
5
Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken, namens NAVO, voor workshop 'Building Integrity' d.d 7 t/m 9 november 2014, Laxenburg, Oostenrijk.
6
Verzoek, namens informatiecentrum Syrische Koerden in Nederland, om aandacht voor situatie in Syrië en Kobani en verzoek om gesprek over situatie Syrische Koerden
7
Verzoek Amnesty International, namens onderzoekster mevrouw C. Beston, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechten in Ethiopië en Eritrea in week van 10 november 2014
8
Verzoek PBI, namens mensenrechtenverdedigster S. Mendéz, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over situatie van Mexicaanse mensenrechtenverdedigers d.d. 13, 14 of 17 november 2014
9
Verzoek Ministerie van Buitenlandse Zaken, namens Arwa Othman, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over politieke transitie in Jemen
10
Verzoek Open Dialog Foundation (ODF) om gesprek van hoofd EU office van ODF m.b.t. mensenrechten in Kazachstan, Oekraïne en Rusland op maandag 17 november 2014
11
Verzoek Socires, namens bisschop Borys Gudziak van Oekraïens Grieks-Katholieke Kerk, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken m.b.t. situatie in Oekraïne d.d. 1 december 2014
12
Verzoek Ambassade van de Volksrepubliek China, namens delegatie van Chinese sociëteit voor mensenrechtenstudies, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 7-9 december 2014
13
Verzoek RVO om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechten i.h.k.v. 'Dutch Visitors Programme (DVP)' d.d. 9 december 2014
14
Verzoek UNPO, namens delegatie World Amazigh Congres (CMA), om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken m.b.t. situatie in Libië
20
Aanbieding van een afschrift van het koninklijk besluit houdende het verlenen van ontslag aan drs. F.C.G.M. Timmermans als minister van Buitenlandse Zaken

Te behandelen:

21
Aanbieding van een afschrift van het koninklijk besluit houdende benoeming van drs. A.G. Koenders tot minister van Buitenlandse Zaken

Te behandelen:

23
Antwoorden op vragen van de commissie ten behoeve van de tweede termijn van het algemeen overleg MH-17, reactie op berichten in de Duitse media, op het verzoek om navraag te doen naar de logboeken van de Oekraïense rampendienst SES, over de voortgang in het identificatieproces en over de mogelijke gezondheidsrisico’s voor het bij de repatriëringsmissie betrokken personeel

Te behandelen:

24
Interparlementaire Conferentie GBVB/GVDB, Rome, 5-7 november 2014.

Details

De delegatie van de Tweede Kamer bestaat uit de leden Eijsink (delegatieleider), Ten Broeke, Servaes en De Roon.

Te behandelen:

26
BOR-notitie Transparantie uitgaven NAVO
28
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

2014Z18625 Aan ministers Buza Def BuHa Os en VenJ - verzoek toestemming briefing Afghanistan 21-10-2014
2014Z18621 Aan minister Buza- voortgang mishandeling diplomaat in Moskou 21-10-2014
2014Z18075 Aan minister Buza - Verslag Rijkssanctiewet 14-10-2014
2014Z17828 Aan minister Buza - rappel paspoortverstrekking Nederlanders in buitenland  10-10-2014: Antwoord wordt meegenomen in de brede paspoortbrief die de Kamer begin november ontvangt.
2014Z17717 Aan minister Buza - feit vragen HGIS nota  09-10-2014
2014Z17721 Aan minister Buza - feit vragen begroting Buza 3400 V 09-10-2014
2014Z16599 Aan minister Buza - openstaande toezeggingen  25-09-2014: beantwoord in brief d.d. 27 oktober 2014 over verslag RBZ van 20 oktober (2014Z18922)
2014Z16389 Aan minister buza - stvz verstrekking paspoorten Nederlanders in buitenland  23-09-2014
2014Z15215 Aan minister Buza - actualisatie positie Christenen in Midden Oosten 08-09-2014
Minister verzoeken bovenstaande brief voor de begrotingsbehandeling aan de Kamer toe te zenden.
2014Z13013 Aan ministers Buza en Def - reactie Clingendaelrapport 'een wankele Wereldorde' 03-07-2014
2014Z10352 Aan minister Buza en Def - reactie op HCSS rapport 05-06-2014
30
Verzoek reactie minister op uitspraken over het voornemen van Israël om huizen te bouwen in Oost-Jeruzalem door VN-chef voor Politieke Zaken Jeffrey Feltman tijdens een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad

Te behandelen: