Debat geweest
20 maart 2014 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 20 maart 2014
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 20 maart 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
5
12
Wijziging van de Wet algemene regels herindeling in verband met het opnemen van een regeling inzake de gevolgen van een wijziging van de gemeentelijke indeling voor de verkiezing van de raden van de daarbij betrokken gemeenten

Te behandelen:

16
Aanbieding van het toezichtsrapport van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) inzake gegevensverwerking op het gebied van telecommunicatie door de AIVD en MIVD (rapport nr. 38)

Te behandelen:

19
Afschrift brief Commissie BIZA/AZ van de Eerste Kamer aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties m.b.t. uitvoering moties Engels c.s en Lokin-Sassen c.s.
22
Uitnodiging Provincie Fryslân, mede namens de colleges van de Waddeneilandgemeenten, voor werkbezoek aan de Wadden over de bestuurlijke en beleidsinhoudelijke opgaven van de eilandgemeenten anno 2014. d.d. 3 en 4 april
23
25
Verzoek om een inhoudelijke brief van de minister BZK over lopende initiatieven in relatie tot de behandeling van de Wet Huis voor klokkenluiders (33258) bij de Eerste Kamer.

Te behandelen: