Procedurevergadering : Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

16 januari 2014
13:30 - 14:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.A. Berndsen-Jansen (D66)
 • R.F.A. Oosenbrug (PvdA)
 • A.G. Schouw (D66)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • H. Fokke (PvdA)
 • J. Taverne (VVD)
 • P.J.M.J. Moors (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • P.J.M. Litjens (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Voordracht ter vervulling van een vacature in de Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voordracht ter vervulling van een vacature in de Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTivd)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Invoering eID Stelsel en DigiD-kaart

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezichtsrapport CTIVD nr. 36

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Derde voortgangsrapportage SiSa

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toezegging uit AO Verkiezingen 1 februari 2012 betreffende het gebruik van identiteitsbewijzen die maximaal vijf jaar verlopen zijn bij de stemgang

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nedersaksisch onder het Europees Handvest inzake regionale talen en talen voor minderheden

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering begroting 2013 (uitgaven) van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB), Koninkrijksrelaties (IV), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inclusief Wonen en Rijksdienst (VII), het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet financiering politieke partijen voor transparantie bij lokale partijen in consultatie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Overzicht wetgeving BES-eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Monitoring inzake het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift brief AIVD aan CTIVD over reikwijdte onderzoek gegevensverwerking telecommunicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsvisie aanpak identiteitsfraude - 'Slim voorkomen, vlot herstellen’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op zaak naamgeving Onafhankelijke Partij Alkmaar

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Reactie m.b.t. signalering probleem bij paspoort minderjarige kinderen van gescheiden ouders

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanbieding 'Belevingsonderzoek Caribisch Nederland 2013'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van de tarieven in het Besluit paspoortgelden

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Derde voortgangsrapportage Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Overzicht gemeenten onder financieel preventief toezicht 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Recente incidenten met fraude DigiD

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Benoeming van de leden Commissie van toezicht financiën politieke partijen en openbaarmaking adviezen van de commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beantwoording vragen commissie over de reactie op de berichtgeving in NRC Handelsblad en andere media dat Nederland in het verleden doelwit is geweest van de Amerikaanse NSA

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitstel reactie betreffende een brief inzake een klacht over het optreden van Logius

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op het amendement van het lid Van der Linde (Kamerstuk 33 440-(R1990), nr. 10) over het opnemen van gegevens van diegene die het gezag uitoefent in het reisdocument van de minderjarige

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over het aantal alleenstaanden dat een toeslag ontvangt

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voorstel van rijkswet van het lid Taverne houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot aanpassing van de procedure voor vaststelling van rechtstreekse werking van een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voortgangsbrief Discriminatie 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Bulkregistratie: Commentaren op wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist (33788)

 32. 32

  Concept agenda Hoorzitting Krimpenerwaard

 33. 33

  'No-spy' akkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek tot positionering van de BES-portefeuille van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken naar de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties.

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven