Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

26 maart 2014
13:00 - 13:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • A. Bosman (VVD)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • R.P. van Laar (PvdA)
 • P.H. van Meenen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verzoek tot repositionering BES-portefeuille, zie agendapunt 13

 3. 3

  Beantwoording vragen n.a.v. IPKO januari 2014

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het FWG-Trendrapport Caribisch gebied 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding halfjaarrapportage College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, juli 2013-december 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgangsrapportages voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten inzake de implementatie en uitvoering van verbeteringen van de detentiefaciliteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de aangenomen motie van het lid Hachchi c.s. over toegang tot Nederlandse websites voor inwoners van de BES-eilanden en toezeggingen begrotingsdebat d.d. 28 november 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie evaluatie rijkscoördinatie Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken met betrekking tot de Koninkrijksconferentie op 2 april 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de brief van Stichting SMOC

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Behandeling rapporten Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsdoorlichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verzoek tot positionering BES-portefeuille

  Te behandelen:

  Loading data