Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

19 juni 2014
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.H. ten Broeke (VVD)
 • R. Vuijk (VVD)
 • S. Günal-Gezer (PvdA)
 • A.M.C. Eijsink (PvdA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • R. de Roon (PVV)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Patiëntenvervoer Friese Waddeneilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de slotwet Ministerie van Defensie 2013 (33 930 X, nr.2)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2013 (33 930 X, nr.1)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over de Rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen 2013 en bij de Nationale verklaring 2014, onderdeel Defensie (33 942, nr.1)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Vertrouwelijke aanbieding van de Eindrapportage PPCMarinierskazerne Zeeland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de brief van vredesorganisatie PAX inzake schadevergoeding Srebrenica

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Informatievoorziening project Vervanging F-16

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitstelbrief nadere informatie over herziening en evaluatie van het Defensie Materieel Proces

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de uitzending van Nieuwsuur over de problemen van Afghaanse tolken in Nederlandse dienst, gedurende de ISAF-missie in de Afghaanse provincie Uruzgan

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwikkelingen in het project Vervanging F-16

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het Amerikaanse F-35 rapport van het Government Accountability Office

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Informatie over de onderzoeksopdracht inzake de staat en de toekomstvastheid van de IV/ICT-infrastructuur en de inrichting van de governance

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verkoop van Zr.Ms. Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitstelbrief over de corrosieproblematiek van de NH-90

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzending beleidsstandpunt ‘inzet gewapende particuliere beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezeggingen m.b.t. marinierskazernes

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toestemming voor deelname aan de technische briefing over het Jaarverslag van het ministerie van Defensie 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Post-missiebeoordeling Nederlandse bijdrage SFIR

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding van de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen 2013 en bij de Nationale verklaring 2014

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Brief van de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer over de voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-voorzitterschap 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitnodiging BKB - Het Campagnebureau, namens Pugno Pro Patria in Mare Stichting, voor jaarlijkse Johan de Wittlezing d.d. 4 september 2014

 23. 23

  Werkzaamheden van de commissie

  • 23-06-2014 10.00 - 16.00  Notaoverleg  Veteranen
  • 24-06-2014 16.15 - 19.15  Wetgevingsoverleg  Jaarverslag en Slotwet Defensie en rapport Algemene Rekenkamer
  • 24-06-2014 20.00 - 22.00  Algemeen overleg  IGK en IMG
  • 26-06-2014 09.30 - 12.30  Medaille-uitreiking aan de Nederlandse militairen van de missie 1(NLD)BMDTF (Patriotmissie Zuid-Turkije) te Venray
  • 26-06-2014 19.00 - 21.00  Algemeen overleg  Kustwacht Caribisch gebied
  • 28-06-2014 09.00 - 17.00  Nederlandse Veteranendag
  • 01-07-2014 18.00 - 20.00  Algemeen overleg  Informatievoorziening project Vervanging F-16
  • 02-07-2014 10.00 - 12.00  Algemeen overleg  NH-90 helikopter
  • 02-07-2014 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Toezeggingen m.b.t. marinierskazernes
  • 02-07-2014 13.00 - 15.00  Algemeen overleg  MIVD
  • 02-07-2014 19.00 - 21.00  Algemeen overleg  Informatievoorziening en ICT bij Defensie
  • 03-07-2014 09.00 - 10.00  Procedurevergadering
  • 10-07-2014 14.00 - 16.00 Medaille-uitreiking: ATF-25 en Det KMAR te Vliegbasis Volkel

  Zomerreces: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014
  • 02-09-2014 17.30 - 18.30 Informeel gesprek met minister Defensie
  • 03-09-2014 12.00 - 14.00 Algemeen overleg EU-Defensieraad
  • 03-09-2014 15.00 - 18.00 Rondetafelgesprek Post-missie beoordeling SFIR Irak
  • 04-09-2014 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 5-09-2014 14.00 - 16.00 Medaille-uitreiking Zr.Ms. De Zeven Provinciën te Rotterdam
  • 11-09-2014 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Post-missie beoordeling SFIR Irak
  • 18-09-2014 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 02-10-2014 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 06-10-2014 09.00 - 17.00 Werkbezoek Commando Landstrijdkrachten (onder voorbehoud)
  • 16-10-2014 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  Herfstreces: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014  
  • 30-10-2014 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 03-11-2014 09.00 - 17.00 Werkbezoek Commando Luchtstrijdkrachten (onder voorbehoud)
  • 13-11-2014 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 13-11-2014 15.00 - 17.00 Algemeen overleg EU-Defensieraad
  • 27-11-2014 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 11-12-2014 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  • 12-12-2014 09.00 - 17.00  Werkbezoek  Commando Diensten Centra (onder voorbehoud)
  • 18-12-2014 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  Kerstreces: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

  Plenaire activiteiten:
  • Dertigledendebat over de JSF met de minister van EZ en de minister van Defensie (aanvrager De Roon)