Agendapunten

 1. Verantwoordelijkheden en informatieafspraken over decentralisatieprojecten in het sociale domein

  Te behandelen:

 2. Gemeentelijke samenwerkingsverbanden in het sociaal domein

  Te behandelen:

 3. Kabinetsreactie op de Centraal Planbureau (CPB) rapportage inzake decentralisaties in het sociaal domein

  Te behandelen:

 4. Reactie op verzoek van het lid Agema over de stapeling van financiële risico’s bij decentralisaties

  Te behandelen:

 5. CPB rapportage decentralisaties sociaal domein en overleg met de VNG terzake

  Te behandelen:

 6. Vormgeving van het deelfonds sociaal domein

  Te behandelen:

 7. Beeld ontwikkeling, ondersteuning en monitoring decentralisaties

  Te behandelen: