Algemeen overleg : Decentralisatieproject

De vergadering is geweest

30 oktober 2013
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

3e Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.H.A. Plasterk
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • A.G. Schouw (D66)
 • P.J.M. Litjens (VVD)
 • H. Fokke (PvdA)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Verantwoordelijkheden en informatieafspraken over decentralisatieprojecten in het sociale domein

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Gemeentelijke samenwerkingsverbanden in het sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsreactie op de Centraal Planbureau (CPB) rapportage inzake decentralisaties in het sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek van het lid Agema over de stapeling van financiële risico’s bij decentralisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  CPB rapportage decentralisaties sociaal domein en overleg met de VNG terzake

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Vormgeving van het deelfonds sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beeld ontwikkeling, ondersteuning en monitoring decentralisaties

  Te behandelen:

  Loading data