Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

19 juni 2014
13:30 - 14:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

    17-06-2014 16.30 - 17.30  Gesprek  Frank Heemskerk, Nederlands bewindvoerder bij de Wereldbank  
    19-06-2014 13.30 - 14.00  Procedurevergadering   
    23-06-2014 16.00 - 20.00  Notaoverleg  Bedrijfsleveninstrumentarium en initiatiefnota De Caluwé: commissie heeft spreektijden voor dit nota overleg vastgesteld; deze stan vermeld op de convocatie voor het nota overleg.
    24-06-2014 16.00 - 17.00  Technische briefing  Werkbezoek Vietnam (alleen voor delegatieleden)   
    26-06-2014 11.00 - 12.00  Technische briefing  Vrijhandelsverdrag EU - VS (TTIP)  
    02-07-2014 15.00 - 17.00  Algemeen overleg  Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP)  
    02-07-2014 17.00 - 19.00  Algemeen overleg  Tweede termijn IMVO  
    03-07-2014 13.30 - 14.00  Procedurevergadering  
    08-07-2014 14.00 - 14.00  Inbreng schriftelijk overleg  Informele RBZ Ontwikkelingssamenwerking  
    16-08 - 24-08  Werkbezoek  Vietnam  
    04-09-2014 13.30 - 14.00  Procedurevergadering  
    11-09-2014 10.00 - 12.00  Algemeen overleg  RBZ - Handelsraad  
    18-09-2014 13.30 - 14.00  Procedurevergadering  
    18-09-2014 16.30 - 18.30  Algemeen overleg  Economische missies en exportbevordering  
    02-10-2014 13.00 - 16.00  Algemeen overleg  Wapenexportbeleid  
    02-10-2014 13.30 - 14.00  Procedurevergadering  
    16-10-2014 13.30 - 14.00  Procedurevergadering  
    30-10-2014 13.30 - 14.00  Procedurevergadering  
    13-11-2014 13.30 - 14.00  Procedurevergadering  
    19-11-2014 10.00 - 12.00  Algemeen overleg  Handelsraad  
    27-11-2014 13.30 - 14.00  Procedurevergadering 
    11-12-2014 13.30 - 14.00  Procedurevergadering  
    11-12-2014 15.00 - 17.00  Algemeen overleg  RBZ - Ontwikkelingssamenwerking  
    18-12-2014 13.30 - 14.00  Procedurevergadering  
   
 3. 3

  Lunchgesprek Vietnamese parlementaire delegatie op woensdag 2 juli a.s. van 12.30 - 14.00 uur.

  Op woensdag 2 juli ontvangt de Kamer een parlementaire delegatie uit Vietnam voor een lunchgesprek met leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken en de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De delegatie bestaat uit 12 parlementsleden, waaronder de Vice-parlementsvoorzitter de heer Uong Chu Luu. Deelname zal worden geïnventariseerd.

  De volgende leden hebben zich reeds aangemeld: De Roon (voorzitter), De Caluwé, Agnes Mulder.
 4. 4

  Syrische crisis: additionele bijdrage van euro 7 miljoen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Lijst van vragen en antwoorden inzake leveringen van Nederlandse bedrijven aan Syrische chemische wapenprogramma (Kamerstuk 22 054, nr. 245)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding IOB evaluatie met betrekking tot directe financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding van het IOB-rapport ‘Investeren in wereldburgerschap – evaluatie van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO)’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake beantwoordingstermijn voor vragen van NGO’s

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Belangrijkste punten van de bijeenkomst van de Australië Groep Van 2 tot 7 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van het bezoek aan Pakistan en Bangladesh van 23 tot en met 27 mei 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Lijst van vragen en antwoorden over de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen 2013 en bij de Nationale verklaring 2014, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 33942, nr. 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding jaarbericht 2013 van IOB - Ministerie van Buitenlandse Zaken

 14. 14

  Evaluatie commissieactiviteiten

  Besluit: De ontvangen antwoorden op evaluatievragen en de mondelinge aanvullingen hierop tijdens de vergadering zullen opnieuw worden besproken in de volgende procedurevergadering d.d. 3 juli 2014.
 15. 15

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2014Z10927Aan min BuHa-OS inbreng feit. vr. Suppletoire begroting 12-06-2014
  2014Z10377Aan min BuHa-OS verzoek om resultaten onderzoek mogelijke concurrentienadelen als gevolg van transparantie herkomst steenkolen per energiematschappij 05-06-2014
  2014Z10375Aan min BuHa-OS verzoek antwoord schr. vr. misstanden bij steenkoolbedrijf Drummond 05-06-2014
 16. 16

  Initiatiefnota van het lid Van Laar over het verbieden van producten gerelateerd aan kinderarbeid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Overzicht openstaande toezeggingen minister BuHa-OS

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzoek openbaarmaking brief minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake informatievoorziening over mogelijke malversaties bij door Nederland gefinancierde organisaties.

  Te behandelen:

  Loading data